Hotel „Alte Post“, Flensburg

Analogfoto
Nikon F90X mit Tokina RMC 28-85mm
Fomapan 100 (entwickelt in Fomadon LQN)